رویداد های ویژه

کنسرت داوود آزاد

گروه تار بصارتی

کنسرت آذربایجانی رحیم شهریاری

کنسرت محمد معتمدی

Ad
Ad
Ad
Ad
جشن بزرگ روز مادر

جشن بزرگ روز مادر

7 اسفند 97
خرید بلیط
کنسرت داوود آزاد

کنسرت داوود آزاد

16 اسفند 97
خرید بلیط
ارکستر فیلارمونیک

ارکستر فیلارمونیک

7 اسفند 97
خرید بلیط
گروه تار بصارتی

گروه تار بصارتی

12 اسفند97
خرید بلیط
جنگ شادی

جنگ شادی

24 تا 29 بهمن ماه
خرید بلیط
کنسرت آذربایجانی رحیم شهریاری

کنسرت آذربایجانی رحیم شهریاری

اسفند ماه
خرید بلیط
کنسرت محمد معتمدی

کنسرت محمد معتمدی

3 اسفندماه 97
خرید بلیط
کنسرت خنده اکبر اقبالی

کنسرت خنده اکبر اقبالی

برگزار شد
خرید بلیط
اجرای شعبده بازی ژان گروپ

اجرای شعبده بازی ژان گروپ

برگزار شد
خرید بلیط
جشن زمستانی ستاره باران

جشن زمستانی ستاره باران

برگزار شد
خرید بلیط
کنسرت اشوان

کنسرت اشوان

برگزار شد
خرید بلیط
ارکستر ملی ایران

ارکستر ملی ایران

برگزار شد
خرید بلیط
کنسرت گروه سرد

کنسرت گروه سرد

25 بهمن 97
خرید بلیط
کنسرت رحیم شهریاری

کنسرت رحیم شهریاری

برگزار شد
خرید بلیط
%20
نمایش باب، بوب، بیب

نمایش باب، بوب، بیب

پنجشنبه و جمعه ها
خرید بلیط
%50
سینمایی جاده قدیم

سینمایی جاده قدیم

برگزار شد
خرید بلیط
سینمایی تگزاس

سینمایی تگزاس

بزودی !
خرید بلیط
اجرای شعبده بازی ژان گروپ

اجرای شعبده بازی ژان گروپ

برگزار شد
خرید بلیط
%20
کمدی آخرین نامه

کمدی آخرین نامه

برگزار شد
خرید بلیط
نمایش سرنخ

نمایش سرنخ

برگزار شد
خرید بلیط
کنسرت داوود آزاد

کنسرت داوود آزاد

16 اسفند 97
خرید بلیط
ارکستر فیلارمونیک

ارکستر فیلارمونیک

7 اسفند 97
خرید بلیط
گروه تار بصارتی

گروه تار بصارتی

12 اسفند97
خرید بلیط
کنسرت آذربایجانی رحیم شهریاری

کنسرت آذربایجانی رحیم شهریاری

اسفند ماه
خرید بلیط
کنسرت محمد معتمدی

کنسرت محمد معتمدی

3 اسفندماه 97
خرید بلیط
کنسرت اشوان

کنسرت اشوان

برگزار شد
خرید بلیط
ارکستر ملی ایران

ارکستر ملی ایران

برگزار شد
خرید بلیط
کنسرت گروه سرد

کنسرت گروه سرد

25 بهمن 97
خرید بلیط
کنسرت رحیم شهریاری

کنسرت رحیم شهریاری

برگزار شد
خرید بلیط
کنسرت رضا یزدانی

کنسرت رضا یزدانی

برگزار شد
خرید بلیط
کنسرت محسن یگانه

کنسرت محسن یگانه

بزودی!
خرید بلیط
جشن بزرگ روز مادر

جشن بزرگ روز مادر

7 اسفند 97
خرید بلیط
جنگ شادی

جنگ شادی

24 تا 29 بهمن ماه
خرید بلیط
کنسرت خنده اکبر اقبالی

کنسرت خنده اکبر اقبالی

برگزار شد
خرید بلیط
جشن زمستانی ستاره باران

جشن زمستانی ستاره باران

برگزار شد
خرید بلیط
%20
نمایش باب، بوب، بیب

نمایش باب، بوب، بیب

پنجشنبه و جمعه ها
خرید بلیط
کنسرت خنده  حسن ریوندی

کنسرت خنده حسن ریوندی

برگزار شد
خرید بلیط
%40
پارک آبی تبریز

پارک آبی تبریز

تا 40 درصد تخفیف !
خرید بلیط
%55
دلفیناریوم تبریز

دلفیناریوم تبریز

۵۳ درصد تخفیف ویژه
خرید بلیط